W pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych Regionalnego Centrum Nauki i Eksperymentu w Opolu odbywają się zajęcia dla wszystkich uczniów (ponad 47 tyś.) szkół podstawowych Opolszczyzny.  Pracownie wyposażone są w przyrządy i urządzenia do przeprowadzania różnego rodzaju doświadczeń m.in. z mechaniki, optyki, astronomii, muzyki, techniki, nowoczesnych technologii, matematyki, robotyki, przyrody w tym: do prowadzenia badań powietrza (stacja pogody), wody i zmysłów człowieka. Proponowane zajęcia mają za zadanie pobudzanie uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy. Uczniowie będą mogli  nie tylko obserwować eksperymenty przeprowadzane przez Animatorów ale również samodzielnie je wykonywać.
W ramach zajęć uczniowie klas I-III będą realizować zapisy podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego. Realizowane będą treści związane z edukacją:

 • Muzyczną (powtarza prostą melodię, odtwarza proste rytmy).
 • Społeczną (współpracuje z uczniami w zabawie, nauce szkolnej i sytuacjach życiowych).
 • Przyrodniczą (rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach jak:…ogród; poznawanie zmysłów człowieka; elementy ochrony przyrody; mikro i makroświat).
 • Matematyczną (w zakresie czynności umysłowych związanych z matematyką; w zakresie liczenia, w zakresie pomiaru).
 • Polonistyczną (korzysta z informacji – uważnie słucha; tworzy wypowiedzi -  dobiera właściwe formy komunikowania się).
 • Zdrowotną (dba o higienę osobistą i czystość odzieży, dba o prawidłową postawę siedząc np. przy spożywaniu posiłku)
 • Zajęcia techniczne. Wychowanie do techniki (poznawanie/rozpoznawanie maszyn i urządzeń, obsługa i szanowanie ich, nabywa umiejętności montażu obwodów elektrycznych z gotowych zestawów, bezpieczeństwo własne i innych).
 • Zajęcia komputerowe (technologia informacyjna na co dzień - Czy robot jest komputerem?, korzysta z informacji, zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów, nowe technologie).
 • Etyka (nie niszczy otoczenia; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej; wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia)

W ramach zajęć uczniowie klas IV-VI będą realizować zapisy podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego. Realizowane będą treści z poszczególnych przedmiotów nauczania.


KRÓTKIE INFORMACJE O PRACOWNIACH EKSPERYMENTALNO-DOŚWIADCZALNYCH  „ZACZAROWANY ŚWIAT”

PRACOWNIA TECHNOLOGICUM

W pracowni technologicum uczniowie poznają zaawansowane rozwiązania techniczne i zastosowania najnowszych odkryć naukowych w praktyce. Na zajęciach zapoznają się z:

 • możliwościami oprogramowania rozszerzonej rzeczywistości -  w jaki sposób obraz świata rzeczywistego łączy się z obrazem wygenerowanym komputerowo;
 • zasadami działania skanera 3D i drukarki 3D;
 • możliwościami zastosowania robotów w życiu codziennym - sprzątająca "Kasia";
 • edukacyjną wartością gier dla dzieci i młodzieży - gry edukacyjne na monitorach dotykowych;
 • możliwościami zaprezentowania powiększenia obserwowanych przedmiotów życia codziennego - oglądanie wybranych próbek pod wizualizerem;
 • możliwością sterowania obrazem wyświetlanym na powierzchni podłogi - podłoga interaktywna;
 • zastosowaniem wyświetlaczy LED w życiu codziennym oraz możliwością jego zaprogramowania;
 • możliwością zawieszenia światła w przestrzeni - folia projekcyjna.

PRACOWNIA KNEXARIUM

W pracowni knexarium prowadzone są warsztaty budowania z klocków KNEX. Uczniowie:

 • poznają krótką historię powstania klocków;
 • oglądają przykłady: auto, karuzela i robot;
 • poznają rodzaje łączenia klocków;
 • pracując w parach budują od 2 do 5 różnych przedmiotów w zależności od stopnia trudności  (umożliwia to realizację zasady stopniowania trudności).

Na zajęciach realizowane są zapisy z podstawy programowej z przedmiotu zajęcia techniczne dla szkół podstawowych. Uczniowie nabywają umiejętność czytania instrukcji.

PRACOWNIA ROBOTICUM

Roboticum to pracownia techniczna, w której uczniowie poznają świat robotyki. Uczniowie:

 • samodzielnie programują czyli tworzą algorytmy dla mini robotów zbudowanych z klocków Lego WeDo;
 • obserwują efekty programowania w różnego rodzaju robotach jeżdżących (jazda na Robinie i Solowheel'u), strzelających, tańczących, będących pupilami domowymi, jak również szpiegowskimi);
 • próbują swoich sił w sterowaniu robotami oraz odkrywają ich funkcje;
 • oglądają świat z perspektywy lotu ptaka;
 • dowiadują się również o zastosowaniu robotyki w dzisiejszym otaczającym ich świecie;
 • zapoznają się z zasadami działania robotów.

W tej pracowni uczymy dzieci programowania poprzez zabawę.

PRACOWNIA ECOLOGICUM

W pracowni ecologicum omawiane są treści z biochemii i ekologii. Uczestniczący w zajęciach uczniowie mogą poczuć się jak prawdziwi naukowcy. Młodzież zakładając fartuchy laboratoryjne i wykonując doświadczenia np. z dwutlenkiem węgla czy z wodorem mogą doświadczyć istnienia powietrza i świata innych gazów. Wizyta w pracowni to poznawanie makro i mikro świata. Prowadzone są wspólne badania związane z ziemią, składem gleby, budową materii i energią odnawialną.

PRACOWNIA MATHEMETRUM

Pracownia mathemetrum to miejsce, gdzie można poznać matematykę od zupełnie innej strony. Naszym celem jest pokazanie, w jaki sposób można poznawać matematykę poprzez zabawę. Chcemy kształtować wyobraźnię przestrzenną, rozwijać intuicję matematyczną i umiejętności lo-gicznego myślenia, rozbudzać ciekawość poznawczą a także wyzwalać twórczą aktywność. Będziemy poruszać się w świecie magicznych figur i brył, szalonych liczb. Przygoda z matematyką to także rozkosze łamania głowy czyli łamigłówki, gry, zagadki, tangramy, domina - same matema-tyczne perełki. Na wielu stanowiskach edukacyjnych pokażemy jak dokonywać pomiarów m.in. długości i odległości, masy, czasu, temperatury, objętości i wielu innych.
Uczniowie doświadczą obliczenia zegarowe, powstawanie brył obrotowych,  a wszystko to podane jest w sposób przyjemny i atrakcyjny. Nawet działania na ułamkach mogą być świetną zabawą, kiedy są wyjaśniane na podstawie kawałków pysznej pizzy, a dzielenie i mnożenie okazują się być bardzo emocjonujące kiedy wykonuje się je w formie zawodów grupowych z użyciem magicznego cylindra.
Uczestnictwo w zajęciach – w klimacie swobody i samodzielności – nie tylko powinno opierać się na doskonaleniu umiejętności, ale powinno również sprzyjać poszukiwaniu inspiracji do zaspokajania coraz to wyższych potrzeb. Zachęcamy do aktywności intelektualnej i ciekawego  spędzania wolnego czasu.

PRACOWNIA SENSORICUM

Pracownia sensoricum  tzw. Sala Doświadczania Świata ma za zadanie przybliżyć uczniom otaczający je świat za pomocą różnych zmysłów (dotyku, wzroku, słuchu). Uczniowie:

 • uczą się współpracy, myślenia, zaufania m.in. poprzez wykorzystanie metody granie ról;
 • doświadczają jak ważna jest komunikacja interpersonalna, zarówno ta werbalna jak i niewerbalna;
 • mają możliwość ćwiczyć swoją pamięć wzrokową i słuchową.

PRACOWNIA ASTRONOMICUM

Pracownia jest uniwersalnym, multimedialnym laboratorium astronomicznym.
Głównym celem pracowni jest pokazanie, w jaki sposób można poznawać astronomię poprzez zabawę. Prezentowane są informacje z zakresu szeroko rozumianej astronomii i kosmologii. Uczniowie:

 • poznają układ słoneczny,
 • poznają budowę i zasady działania przyrządów astronomicznych,
 • prowadzą obserwacje astronomiczne Księżyca, planet i dalekich obiektów astronomicznych, obserwacje słońca (plamy słoneczne, protuberancje)
 • próbują znaleźć odpowiedź na pytanie: dokąd zmierza ludzkość - podróże kosmiczne, stacje orbitalne, sondy kosmiczne.

PRACOWNIA ELEKTROMAGNETICUM

Pracownia elektromagneticum to świat fizyki, którą uczniowie odkrywają na nowo. Uczniowie poznają i doświadczają:

 • zagadnień dotyczących prądu: prosty obwód elektryczny, materiały, które są przewodni-kami lub izolatorami, model dzwonka elektrycznego, układ zbudowany z klocków elektronicznych, model silnika i prądnicy;
 • zjawisk z kulą plazmową;
 • zagadnień z działu elektrostatyki: generator Van de Graaffa, przyrządy: elektroskop, rurki ebonitowe, winidurowe, maszyna elektrostatyczna (piorun);
 • zagadnień z energią odnawialną: urządzenia na baterie słoneczne, kartka grająca, diody, la-tarka na dynamo, model elektrowni wiatrowej;
 • zagadnień z magnetyzmem: modele magnesów (sztabkowy, podkowiasty oraz magnesy neodymowe), ferrofluid (ciecz magnetyczna), ramka z opiłkami żelaza, lewitujące magnesy.

PRACOWNIA MUSICUM

Pracownia musicum to miejsce, gdzie muzyka poważna staje się zabawą. Uczniowie:

 • poznają pracę dyrygenta;
 • uczestniczą w koncercie;
 • zapoznajemy się z historią muzyki;
 • ćwiczą także poczucie rytmu;
 • wyrażają muzykę na własny sposób poprzez ruch;
 • doświadczają co to znaczy zasłużony odpoczynek i wyciszenie przy muzyce relaksacyjnej.

PRACOWNIA GARDENIUM

Pracownia gardenium jest miejscem edukacji w zakresie środowiska przyrodniczego. Uczniowie:

 • mają możliwość prowadzenia obserwacji i poznawania różnych gatunków roślin i zwierząt;
 • badają za pomocą różnych przyrządów pomiarowych elementy przyrody nieożywionej np. skały, powietrze;
 • systematyzują wiedzę z zakresu ochrony przyrody i właściwego korzystania ze środowiska.

PRACOWNIA GIMNASTICUM

Motywem przewodnim pracowni gimnasticum jest ruch. Ćwicząc bawimy się i bawimy się ćwicząc. W pracowni możemy sprawdzić swoją koordynację ruchową i równowagę w trakcie ciekawych ćwiczeń na rożnego rodzaju przyborach i przyrządach a najłatwiej równowagi jest się nauczyć balansując na krawędzi. Tutaj możemy rozwijać np. zdolności ruchowe naśladując układy gimnastyczne.

PRACOWNIA HUMANICUM

Pracownia poświęcona budowie i funkcjonowaniu ciała człowieka oraz wzajemnym zależnościom pomiędzy poszczególnymi układami wewnętrznymi organizmu. Na tej podstawie uczniowie wykonują proste zadania i eksperymenty. Największy nacisk kładzie się na omówienie i ćwiczenia praktyczne związane ze zmysłami człowieka np. rozpoznawaniem zapachów, mieszaniem barw, wyjaśnieniem mechanizmów tworzenia animacji, przeprowadza się również obserwacje mikroskopowe.     

PRACOWNIA OPTICUM

Zajęcia w pracowni umożliwiają zapoznanie się uczniów z:

 • podstawowymi właściwościami światła (rozszczepienie światła białe-go, rozchodzenie się światła,  odbicie i załamanie światła);
 • postrzeganiem barw i mieszaniem kolorów;
 • widzeniem przestrzennym (3D);
 • powstawaniem obrazu w oku;
 • podstawowymi wadami wzroku (krótko i dalekowzroczność) oraz sposobami ich korekcji.

Ponadto uczestnicy zajęć mają możliwość wykrywania niewidzialnych zakresów promieniowania elektromagnetycznego (ultrafiolet i podczerwień) oraz zapoznania się z budową Układu Słonecznego i konsekwencjami ruchów Ziemi (dzień - noc, pory roku). Wszystkie powyższe działania po-parte są odpowiednimi eksperymentami.

PRACOWNIA INSTRUMENTARIUM

Pracownia instrumentarium to miejsce, gdzie uczniowie z klas 1-6 szkoły podstawowej, mają okazję poznać i zagrać na rozmaitych instrumentach muzycznych. Obok tradycyjnych instrumentów akustycznych znajdują się tutaj również zaawansowane technologicznie instrumenty elektroniczne oraz tablety z oprogramowaniem muzycznym. Zapis nutowy przedstawiony jest za pomocą przystępnego dla dzieci systemu kolorowych oznaczeń "chroma notes". Obok ćwiczeń indywidualnych, uczniowie pracują również w grupach, w których mogą pośpiewać do mikrofonów, improwizować na instrumentach perkusyjnych oraz zagrać w orkiestrze na bumbum rurkach, tworząc prosty akompaniament.

PRACOWNIA MECHANICUM

W pracowni mechanicum realizowana jest podstawa programowa w zakresie występowania sił w przyrodzie w najbliższym otoczeniu człowieka oraz stanu materii odnoszącej się do gęstości i temperatury. Są przygotowane stanowiska do pokazu i eksperymentu następujących sił i skutków działania tych sił takie jak:

 • siła ciśnienia atmosferycznego (parcie, prawo Pascala);
 • siła ciężaru (waga);
 • siła odśrodkowa, dośrodkowa (wirujące koło, tarcza obrotowa, ruch po okręgu);
 • siła tarcia - poduszka powietrzna, zderzenie samochodów  - modele;
 • siła oporu powietrza;
 • siła sprężystości- sprężyna, zderzenia;
 • siła wyporu – prawo Archimedesa;
 • kamera termowizyjna

Uczniowie szkoły podstawowej z I i II etapu edukacyjnego biorą aktywny udział w pokazach i obserwacji eksperymentów oraz ich podstawowej interpretacji, czyli wnioskowania i rozwiązywania pod-stawowych  istotnych problemów.

PRACOWNIA ARCHITECTURIUM

W pracowni uczniowie poznają  podstawowe style architektoniczne oraz zasady konstrukcji budynków. Wiadomości te wykorzystują w praktyce na „Placu budowy”, gdzie w kaskach i za pomocą sprzętu do pomiarów projektują i budują własną budowlę. Jest to wielka szkoła pracy zespołowej oraz podstawowych zasad panujących na placu budowy. Na stanowisku „Domy świata” uczniowie poznają „architekturę bez architekta”, to znaczy różne sposoby budowania domów w poszczególnych strefach klimatycznych świata. Dowiadują się tutaj jak naprawdę wygląda i działa igloo, jaka jest różnica między wigwamem a tipi i czy plemiona koczownicze wykorzystują energię odnawialną.

PRACOWNIA ARCHITECTURIUM II

To jedyna pracownia mobilna na Zamku w Mosznej. No właśnie: na zamku czy w pałacu? Między innymi tego dowiadują się uczniowie w trakcie zwiedzania charakterystycznych pałacowych pomieszczeń. Ponadto uczniowie:

 • uczą się odróżniać style architektoniczne i nazywać ich charakterystyczne elementy,
 • odnajdują konkretne elementy danego stylu architektonicznego we wnętrzach budynku oraz określają ich funkcje;
 • ćwiczą spostrzegawczość podczas zwiedzania Zamku, w ramach prowadzonej Gry przestrzennej,
 • układają nie takie łatwe, choć jedynie 6- częściowe puzzle, przedstawiające elementy architektury, które zobaczą podczas zwiedzania Zamku,
 • na przykładzie parku otaczającego Zamek, dowiadują się co to jest i czym się charakteryzuje ogród angielski oraz odróżniają go od tzw. francuskiego,
 • poznają pojęcia symetrii oraz osi symetrii,
 • wykorzystują swoją kreatywność oraz nowo zdobyte informacje do zaprojektowania autorskiego monogramu.

W ramach zajęć w pracowni Architecturium II przewidziane są również zajęcia  dydaktyczne w zabytkowym parku, zawierającym elementy dziedzictwa kulturowego, w tym zasoby przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. W ramach zajęć zaplanowany jest plener malarski, podczas którego uczniowie mają możliwość dać popis swej ekspresji plastycznej. Celem tych zajęć jest:

 • uwrażliwienie na piękno otaczającego świata,
 • obcowanie z przyrodą  ( aleja główna z drzewostanem liczącym około 100 lat, krzewy o dużej różnorodności, stawy oraz inne wody stojące oraz płynące),
 • doskonalenie techniki malowania węglem oraz ołówkiem z wykorzystaniem sztalug,
 • poznanie zewnętrznych elementów architektonicznych Zamku, charakterystycznych dla stylów w jakich wzniesiono tę budowlę.

PRACOWNIA ENERGIUM

W pracowni Energium uczniowie przyswajają podstawowy zasób wiadomości na temat faktów, zasad, treści i praktyki związanych z energią, a dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk z najbliższego otoczenia uczniów zgodnie z podstawą programową. W pracowni uczniowie zdobywają umiejętności:

 • słuchania i czytania ze zrozumieniem,
 • myślenia matematycznego,
 • formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych w najbliższym otoczeniu uczniów,
 • uczenia się jako sposobu zaspakajania naturalnej ciekawości świata i przygotowania do dalszej edukacji
 • pracy indywidualnej i zespołowej,
 • wzbogacania zasobu słownictwa poprzez wprowadzenie pojęć słownictwa naukowego

Do realizacji powyższych celów w pracowni Energium pokazywane i omawiane są następujące doświadczenia:

 • przewodność cieplna metali
 • energia światła
 • wahadło – przemiana energii potencjalnej ciężkości w energię kinetyczną, amplituda, okres drgań, długość wahadła, częstotliwość, ruch wahadłowy,
 • równia pochyła – płaszczyzna pozioma i pionowa, zderzenia
 • przemiana pracy w energię wewnętrzną – sprężanie gazu (wzrost temperatury); skoczek
 • konwekcja ciepła
 • rozszerzalność cieplna ciał stałych
 • energia sprężystości (ruch drgający)
 • bloczek –  praca - energia  potencjalna

PRACOWNIA ENERGIUM II

W pracowni Energium II uczniowie:

 • budują proste obwody elektryczne z kabli, żarówek i baterii,
 • sprawdzają przewodność materiałów,
 • uczą się, które materiały to przewodniki, a które to izolatory,
 • zapoznają się z zasadą działania dzwonka elektrycznego.

W pracowni przeprowadzane są doświadczenia związane z elektrostatyką, np. generator Van de Graaffa, maszyna elektrostatyczna do powstawania wyładowań (pioruna), siatka Faraday'a, wahadło elektrostatyczne.
Zajęcia w pracowni Energium II obejmują również doświadczenia związane z odnawialnymi źródłami energii. Uczniowie dowiadują się o tym, jak:

 • działa elektrownia wiatrowa,
 • ustawić przekładnię w zależności od siły wiatru,
 • zasilić samochód z napędem na przednie koła,
 • uruchomić kartkę grająca bez użycia baterii,
 • działa elektrownia szczytowo – pompowa,
 • działa i jakie zachodzą przemiany energii w konwerterze termoelektrycznym.

PRACOWNIA LUCEMIUM

Lucemium to pracownia stworzona do doświadczeń związanych ze światłem o różnych jego źródłach pochodzenia. W pracowni tej uczestnicy zajęć zdobędą informacje na temat:

 • historii światła,
 • wykorzystania światła przez człowieka,
 • podstawowych właściwości światła,
 • możliwości zastosowania kamery termowizyjnej,
 • wykorzystania dalmierzy,
 • budowy i zasady działania peryskopów,
 • doświadczenia złudzeń optycznych w alkogoglach,
 • zjawiska cienia i półcienia,

W pracowni uczniowie doświadczają ciekawych zjawisk, takich jak np.: znikająca moneta czy odbicie światła od wody. Ponadto każdy uczestnik zajęć ma możliwość malowania światłem korzystając z różnych źródeł.

PRACOWNIA LUCEMIUM II

W pracowni Lucemium II uczniowie przyswajają podstawowy zasób wiedzy na temat światła wykorzystywanego w fotografii.W trakcie zajęć uczestnicy uzyskają informacje nt.:

 • roli światła w fotografii,
 • zasady działania camery obscura,
 • budowy aparatów oraz obiektywu,
 • perspektywy i kadrowania,
 • wykorzystania światłomierza,
 • rodzajów światła oraz jego wpływu na poszczególne rodzaje fotografii,
 • odbicia światła od różnych powierzchni,
 • efektu polaryzacji,
 • modelowania światła za pomocą aparatu cyfrowego.

Ponadto uczniowie mają możliwość wejścia do środka aparatu fotograficznego (camery obscura) oraz samodzielnego wykonania zdjęć przy użyciu różnych metod fotograficznych.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com