W ramach zadania odbywają się 6-godzinne warsztaty dla uczniów klas I-III oraz IV-VI w w gospodarstwach edukacyjnych z terenu województwa opolskiego.

W ramach zajęć warsztatowych dzieci nie tylko wykonują czynności typowe dla danego gospodarstwa, ale także rozwiązują zadania logiczno-matematyczne, językowe, przyrodnicze, odkrywają tajemnice biologii, chemii, muzyki czy poznają prawa fizyki w przyrodzie. Uczniowie samodzielnie doświadczają jak powstaje chleb, skąd się bierze miód, masło, ser, co nam daje las, dowiadują się, jak prowadzić gospodarstwo ekologiczne, jak żyło się na wsi dawniej, a także w  jaki sposób wykorzystać różne źródła energii. Gospodarstwa wyposażone są w sale edukacyjne, zaplecze socjalne i sanitarne, zagrody, ścieżki i szlaki edukacyjne, place zabaw oraz miejsca odpoczynku, tak aby nauka stała się przyjemnością.

Zajęcia odbywają w następujących miejscach:

  • Gospodarstwo edukacyjne „Ekostyl” w Bąkowie
  • Nadleśnictwo Opole
  • Ludowy klub Jeździecki „Lewada” w Zakrzowie
  • Gospodarstwo edukacyjne „Jabłoniowy sad” w Szczedrzyku
  • Gospodarstwo edukacyjne „Agrochatka” w Biadaczu
  • Centrum Edukacyjne Rękodzieła w Markotowie Dużym

Zajęcia te - traktowane jako uzupełnienie lekcji szkolnych - prowadzone są w formie warsztatów, z wykorzystaniem różnorodnych aktywnych metod pracy, w oparciu o realizację treści podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych.
Celem warsztatów jest rozwijanie kreatywnego myślenia, pobudzenie wyobraźni uczniów, ukierunkowanie na rozmowę, dociekanie, analizowanie, eksperyment, zabawę, a przede wszystkim na chęć bliższego poznania otaczającego nas świata, zgłębienia potencjału regionu w celu lepszego utożsamienia się z nim.
Każdy uczeń ma szansę odkrywać swoje pasje, rozwijać zainteresowania…

Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu w opolskich gospodarstwach edukacyjnych są dla uczniów bezpłatne. Dzieci są dowożone na zajęcia i odwożone autokarem, a w trakcie zajęć otrzymują ciepły posiłek.
Czas wyjazdu dzieci ze szkoły jest uzależniony od odległości do miejsca realizacji zajęć i zaplanowany pomiędzy godziną 7.30 a 8.15. Najpóźniej dzieci powinny być o godz. 8.45 w miejscu docelowym, aby mogły rozpocząć zajęcia o godz. 9.00. Warsztaty odbywają się od godz. 9.00 do 14.00 z przerwą na posiłek.
Powrót dzieci do szkoły planowany jest ok. godz. 14.30 -15.00.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com