Dodatkowe instrukcje dotyczące platformy badawczej:

  Jak przedłużyć termin zakończenia zadania? pobierz>>

  Jak aktywować ponownie ucznia? pobierz>>

Aby uniknąć problemów przy badaniach prosimy uwzględnić poniższe uwagi:

  • Prawidłowo zbudowane zadanie powinno zawierać tylko jedną próbę diagnostyczną. Dla każdej badanej klasy tworzymy więc dwa zadania – oddzielnie z matematyki i języka polskiego
  • Jeżeli w kwestionariuszu ucznia zaznaczymy, że posiada opinię/orzeczenie – jego wyniki nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu raportów z wynikami
  • Ponowne zlecenie rozwiązywania testu kasuje dotychczasowe wynik ucznia z tego testu
  • Zadanie jest dostępne do rozwiązywania dla uczniów, dopóki nie zostanie finalnie wysłane (przycisk „Zgłoś zadanie”)
  • W przypadku problemów z wysyłaniem zadań przez uczniów, możliwa jest powtórzenie próby wysyłki po zalogowaniu ucznia i wybraniu przycisku „Zgłoś zadanie”
  • W każdym momencie pracy na platformie jest dostępna opcja POMOC

Poniżej zamieszczamy informacje przydatne przy pracy z testem.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na poprawne zapisywanie i zgłaszanie prac przez uczniów.

 

Podręcznik ucznia pobierz>>

Sugerowana kolejność czynności wykonywanych przez Nauczyciela przy rozpoczęciu pracy z platformą:
1. Tworzenie zadań i przypisywanie testów w danej próbie diagnostycznej i obszarze badawczym do wybranych klas;
2. Wypełnienie kwestionariuszy dotyczących uczniów biorących udział w utworzonych zadaniach;
3. Generowanie haseł dostępowych do kont uczniów, w klasach do których nauczyciel ma dostęp;
4. Przeprowadzanie testu na platformie ucznia;
UWAGA: Nauczyciele powinni zapoznać się z treścią testów przed ich przeprowadzeniem np. w celu wydrukowania kart pracy (dostępnych na stronach testów), które następnie powinni udostępnić uczniom w trakcie rozwiązywania testów.
5. Ewentualne,  ponowne zlecanie testu;
6. Przeglądanie wyników testów i generowanie raportów z danymi statystycznymi zebranymi na podstawie badań przesiewowych w określonych okresach badawczych.
Podręcznik nauczyciela (część dotycząca działań) pobierz>>

W dniach 08-09.12.2013 liderzy otrzymali loginy i hasła do platformy badawczej.
Można już rozpocząć pracę. Poniżej publikujemy opracowaną instrukcję dla administratorów i podręcznik administratora szkoły (dostępny także w zakładce POMOC platformy):

Instrukcja administratora szkoły pobierz>>

Podręcznik administratora szkoły pobierz>>

Od poniedziałku 9 grudnia 2013r. dostępna będzie pod adresem http://badania.snit.rcre.opolskie.pl platforma badawcza.
Loginy i hasła zostaną Państwu przekazane na konferencji w dniach 9-10 grudnia 2013r.
W dalszym ciągu można „trenować” na platformie testowej, dostępnej pod adresem: http://acc-badania-snit-rcre.ydp.eu

Czytaj więcej...

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com