Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego zespół pod kierunkiem prof. Zenona Jasińskiego zaprezentował raport z badań diagnostycznych, jakimi objęto uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego. Badania przeprowadzone zostały w ramach projektu "Fascynujący świat nauki i technologi", który realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

Obecny na konferencji marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, zadeklarował, że jest entuzjastą zarówno projektu "Fascynujący świat", jak i fascynujących ludzi, którzy go realizują. Jego zdaniem projekt powinien być kontynuowany. - Zaplecze finansowe już jest, bo mamy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 sporo pieniędzy na edukację. Teraz czekamy na dobre pomysły - zachęcał.

Projekt "Fascynujący świat", którego budżet wynosi 32,5 mln złotych, należy do największych projektów edukacyjnych w kraju. Uczniowie wszystkich szkół podstawowych biorą udział w różnorodnych zajęciach prowadzonych w szkole i poza nią. M. in. w w piętnastu pracowniach eksperymentalnych, w instytucjach kultury, ośrodkach naukowych, gospodarstwach edukacyjnych, krasiejowskim Juraparku. Szef projektu, Wojciech Błaszczyk, przypomniał kilka liczb związanych z "Fascynującym światem" - bierze w nim udział 380 szkół, 56082 uczniów, 2546 nauczycieli. Zajęcia odbywają się w 17 różnych miejscach, żeby dowieźć do nich uczniów trzeba było wykonać 6582 kursy autobusów. W ramach projektu szkoły otrzymały wiele pomocy naukowych - m.in. stacje pogodowe, w ramach których nanoszą temperaturę panującą w ich miejscowości. Niebawem wszystkie te punkty (jest ich 360) połączone zostaną w jednolitą sieć, dzięki czemu powstanie gigantyczna mapa meteorologiczna regionu.

Projekt od początku zakładał dwukrotne - w odstępie roku - przeprowadzenie badań uczniów. Było to możliwe dzięki temu, że każda ze szkół otrzymała nieodpłatny program na 15 licencjonowanych komputerów. Można na nich przeprowadzić, odpowiednie do wieku, badania online w zakresie predyspozycji uczniów w kierunku humanistycznym oraz matematyczno-przyrodniczym. A w chwile po otrzymaniu wyniku testów dobrać ćwiczenia do korekcji zaburzonych funkcji. Zajęcia pozalekcyjne - co też jest novum - prowadzi jednocześnie dwoje nauczycieli - humanista i ścisłowiec. Prof. Jasiński, który prezentował wnioski z raportu podkreślał dobry wpływ nauki przedszkolnej na przebieg kariery ucznia w szkole, to że wyniki nauczania w humanistyce były zadziwiająco wysokie, że nie było widać różnic poziomu w szkołach wiejskich i miejskich. Dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych udało się poszerzyć i utrwalić wiedzę, rozbudzić wyobraźnię i zainteresowania - pokazały to wyniki drugiego badania. Dzieciom - jak wynikało z ich opinii - najbardziej podobały się zajęcia w pracowniach eksperymentalnych, na uniwersytecie i w instytucjach kultury.

- Nie wolno tej inicjatywy zaprzepaścić. Ta iskierka innowacji musi się przekształcić w płomień - apelował prof. Zenon Jasiński, podkreślając, że dzięki projektowi "Fascynujący świat nauki i technologii" młodzież miała szansę wzięcia udziału w nowych, ciekawych środkach przekazu, szkoła otworzyła się na zewnątrz, a nauczyciele poczuli jak badacze.

MS, UMWO.opole.pl
http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=199&idd=8217