Szanowni Państwo,

W związku z kontynuacją projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii chcemy zaproponować wyjazd edukacyjny dla uczniów klas III i IV do pracowni Zaczarowanego Świata w Opolu.
W tym działaniu oferujemy realizację zajęć edukacyjnych zgodnych z podstawę programową, ukierunkowanych na zagadnienia matematyczno-przyrodnicze.

W ramach wyjazdu zapewniamy:

  • zajęcia edukacyjne w pracowniach Zaczarowanego Świata, Opole Dubois
  • posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek na drogę),
  • przejazd autokarowy spod szkoły,
  • upominek edukacyjny.

Do udziału w zajęciach zapraszamy wyłącznie uczniów klas III i IV.

Kierownik wyjazdu (wycieczki edukacyjnej) powinien posiadać projektową listę uczniów (dwa egzemplarze) podpisaną przez Lidera, jeden egzemplarz przekazuje osobie prowadzącej ZŚ, a drugi pozostaje w dokumentacji szkolnej,  na liście mogą znajdować się wyłącznie uczniowie klas III i IV (rok szkolny 2015/2016), którzy złożyli deklarację udziału w projekcie FSNiT podpisaną przez opiekunów prawnych ucznia.

Zajęcia odbywają się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem w godz. 8:00 – 14:00.
W tym czasie odbędzie się siedem zajęć tematycznych w pracowniach (zajęcia dydaktyczne), które zostaną poprzedzone zajęciami organizacyjnymi.
W trakcie pobytu planowane są dwie przerwy: śniadaniowa i  obiadowa - uczniom wraz z opiekunami zapewnione będzie drugie śniadanie i obiad (jednodaniowy).
Zajęcia odbywać  się będą w pomieszczeniach zamkniętych. Prosimy uczniów o przywiezienie obuwia zamiennego.
Opiekunowie, którzy przyjeżdżają razem z uczniami i towarzyszą swoim uczniom w trakcie zajęć i warsztatów. Razem z Animatorami czuwają nad bezpieczeństwem uczniów w czasie pobytu z ZŚ.
Ważne: Prosimy, aby współtworząc tworząc harmonogram uwzględnić także diety uczniów lub inne istotne uwagi dotyczące pobytu uczniów na zajęciach (np. informacje o niepełnosprawności czy specjalnych potrzebach edukacyjnych).

Prosimy również o przygotowanie następujących informacji :

  • liczby uczniów klas 3-4;
  • liczby opiekunów;
  • miejsca parkingowe dla autokaru;
  • godziny wyjazdu na zajęcia (proszę pamiętać, że zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00);
  • diety;
  • niepełnosprawności czy specjalne potrzeby edukacyjne.

Szczegóły dotyczące wyjazdu z Państwa szkoły zostaną ustalone drogą e-mailową.
Osobą koordynującą wyjazdy jest pan Rafał Wojciechowski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 727 707 682

W załączeniu plik: lista obecności.